Mã sách Tên sách Tình trạng sách Bìa sách Tác giả Số lượng
BTG2013 Lịch sử đảng bộ tỉnh Bắc Kan tập II - 1
BTG2014-2 Lịch sử đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên (giai đoạn 1956 - 2012) - 1
BTG2015 Tuyên giáo thành uỷ Đà Nẵng - 1
BTG2023 Lịch sử Trường trung học học phổ thông Lương Ngọc Quyến - TN - 1
BTG2004 Thắng lợi vĩ đại - Tương lai huy hoàng - 1
BTG2008 Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược quân sự của liên khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp - 1
BTG2011-2 Lịch sử Bộ tham mưu Quân khu 1 - 1
BTG2012 25 năm đổi mới Công ty Nông, Lâm nghiệp - 1
BTG2016 Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ - 1
BTG2017 Ngăn chặn, Phòng ngừa sai phạm Về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng - 1
BTG2018 Thực trạng xu hướng và giải pháp Phòng, chống "Lợi ích nhóm" ở nước ta hiện nay - 1
BTG2019 Viện HCM và các lãnh tụ của Đảng - 20 năm xây dựng và phát triển - 1
BTG2020 Phan Đăng Lưu - Tiểu sử - 1
BTG2021 Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của con người - 1
BTG2022 Nguyễn Đức Cảnh - Tiểu sử - 1
BTG2024 Lịch sử Trường trung học học phổ thông Chu Văn An - 1
BTG2026 Công tác khoa giáo của Đảng với sự nghiệp phát triển đất nước - 1